help-circle
rss
Images are not loading
Hello, some images on this site are not loading. Also I can't upload pics. When I open image directly there's error: `Request error: error sending request for url (http://pictrs:8080/image/process.webp?src=AjMQEWabkH.png&thumbnail=96): error trying to connect: dns error: failed to lookup address information: Try again `. Also sometimes the web pages are giving error: `404: FetchError: invalid json response body at http://lemmy:8536/api/v3/site `. What causes there errors?
fedilink

Would it make sense to not federate with lemmy.ml?
Almost everything I see from there is blatant anti-western propaganda, but since they're the "main instance", their sheer volume overwhelms some parts. Such as Sopuli's community->all -view. Or am I just in the wrong place myself and I should just vanish back to reddit?
fedilink

Updated to version 0.16.7 / Päivitetty versioon 0.16.7
Sopuli was updated to Lemmy's version [0.16.7](https://join-lemmy.org/news/2022-09-14-_Lemmy_Release_v0.16.7_-_Bug_fixes). ------------------ Sopuli päivitettiin Lemmyn versioon [0.16.7](https://join-lemmy.org/news/2022-09-14-_Lemmy_Release_v0.16.7_-_Bug_fixes).
fedilink

Updated to version 0.16.6 / Päivitetty versioon 0.16.6
Sopuli was updated to Lemmy's [version 0.16.6](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0166-release--bug-fixes-2022-07-19=). ----------------------- Sopuli päivitettiin Lemmyn [versioon 0.16.6](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0166-release--bug-fixes-2022-07-19=).
fedilink

Updated to version 0.16.4 / Päivitetty versioon 0.16.4
Sopuli was updated to [Lemmy’s version 0.16.4](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0164-release--peertube-federation-rust-api-and-other-improvements-2022-05-27). -------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.4](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md#lemmy-v0164-release--peertube-federation-rust-api-and-other-improvements-2022-05-27).
fedilink

Membership applications turned on / Jäsenyyshakemukset otettu käyttöön
Membership applications have been turned on for this instance. When the feature was brought to Lemmy and many instances turned it on, I decided to watch the situation in case Sopuli turns into a kind of safe haven for trolls and spammers. Such case hasn't happened, at least with trolls and spammers suddenly registering en masse and wrecking havoc; regardless I turned membership applications on just in case. ------------------ Jäsenyyshakemukset on otettu käyttöön tällä instanssilla. Kun ominaisuus tuotiin Lemmyyn ja monet instanssit ottivat sen käyttöön, päätin tarkkailla tilannetta siltä varalta että Sopulista tulee jonkinlainen turvasatama trolleille ja roskapostittajille. Niin ei ole tapahtunut, ainakaan siten että trolleja ja roskapostittajia rekisteröityisi yhtäkkiä massoittain aiheuttaen härdelliä; siitä huolimatta otin jäsenyyshakemukset käyttöön varmuuden vuoksi.
fedilink

Problem with iCloud Email / Ongelma iCloud Emailin kanssa
I have gotten messages from several new users who have not received emails for email verification, notifications or password reset. These users happen to have iCloud Email addresses (@icloud.com), and it seems that the provider rejects emails coming from Sopuli. I tested the problem with a test user with other email provider and I received those emails with no problems whatsoever. PS. Users needing support can also come to our [Matrix Space](https://bingus.link/SopuliMatrix). ------------------------ Olen saanut viestejä muutamilta uusilta käyttäjiltä, jotka eivät ole saaneet sähköpostiviestejä sähköpostiosoitteen varmistuksesta, ilmoituksista tai salasanan nollauksesta. Näillä käyttäjillä sattuu olemaan iCloud Email -sähköpostiosoitteet (@icloud.com), ja vaikuttaa siltä että tämä palveluntarjoaja hylkää Sopulilta tulevat sähköpostit. Testasin ongelmaa testikäyttäjällä, jolla oli muu palveluntarjoaja ja sain sähköpostiviestejä vailla mitään ongelmia. PS. Tukea tarvitsevat käyttäjät voivat myös tulla [Matrix-tilaamme](https://bingus.link/SopuliMatrix).
fedilink

Updated to version 0.16.3 / Päivitetty versioon 0.16.3
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.16.3](https://sopuli.xyz/post/116886). Looks like the update has brought problems with showing images. The issue is being investigated. EDIT 14:13 : The issue is now fixed. -------------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.3](https://sopuli.xyz/post/116886). Näyttää siltä, että päivtys on tuonut mukanaan ongelmia kuvien näyttämisen kanssa. Ongelmaa tutkitaan. EDIT 14:13: Ongelma on korjattu.
fedilink

Updated to version 0.16.0 / Päivitetty versioon 0.16.0
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.16.0](https://sopuli.xyz/post/88743). This brings several new features, one of which is selecting a default theme for an instance. Has anyone got an idea what would be a fitting default theme for Sopuli? ---------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.16.0](https://sopuli.xyz/post/88743). Tämä tuo mukanaan muutamia uusia ominaisuuksia, joista yksi on oletusteeman valitseminen instanssille. Onko kellään ideaa mikä olisi sopiva oletusteema Sopulille?
fedilink

Sopuli is now one year old! / Sopuli on nyt vuoden vanha!
When federating between Lemmy instances was made possible at the end of 2020, I decided to jump at the opportunity. I have previously explained my reasons for joining Lemmy and setting up my own instance [here](https://sopuli.xyz/post/58650/comment/61532). Thus, on this day a year ago, I bought VPS hosting from Hetzner and set up Sopuli. My intention was to set up a general-purpose instance, despite the Finnish name (_sopuli_ is _lemming_ in Finnish). I had previously discussed with [@Ninmi@sopuli.xyz](https://sopuli.xyz/u/Ninmi) about setting up an instance, so I messaged him and he joined first as a moderator, later as an admin. Over the last year Sopuli seems to have got off to a really good start. There is some active user base and according to the statistics [here](https://the-federation.info/lemmy), the instance is in the list's top ten. It will be interesting to see what happens in the future and how popular the Lemmy project in general will become. Thank you to all the users of this instance! (Except spammers, they get banned) PS. There is a problem with email notifications and user registration verification, I will try to solve it in the next few days. ------------------------- Kun Lemmy-instanssien välinen federointi saatiin toimimaan vuoden 2020 lopulla, ajattelin tarttua mahdollisuuteen. Olen aiemmin kertonut syystäni liittyä Lemmyyn ja perustaa oma instanssini [täällä](https://sopuli.xyz/post/58650/comment/61532). Niinpä tänä päivänä vuosi sitten hommasin Hetzneriltä VPS:n ja perustin Sopulin. Tarkoitukseni oli perustaa suomalaisesta nimestä huolimatta yleisluontoinen instanssi. Olin aiemmin keskustellut [@Ninmi@sopuli.xyz](https://sopuli.xyz/u/Ninmi) kanssa instanssin perustamisesta, joten laitoin viestiä ja hän liittyi mukaan ensin moderaattoriksi ja myöhemmin ylläpitäjäksi. Viimeisen vuoden aikana Sopuli tuntuu päässeen tosi hyvään alkuun. Aktiivista käyttäjäkuntaa on jonkin verran kertynyt ja [täällä](https://the-federation.info/lemmy) olevien tilastojen perusteella instanssi on listan kärkikymmenikössä. On mielenkiintoista nähdä mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja millaista suosiota Lemmy-projekti tulee saamaan. Kiitoksia kaikille instanssin käyttäjille! (Paitsi spämmääjät, he saavat banaania) PS. Sähköpostitse tapahtuvien ilmoitusten ja käyttäjien rekisteröinnin vahvistuksen kanssa on ongelmia, yritän ratkaista sitä lähipäivinä.
fedilink

Sending emails fixed / Sähköpostien lähettäminen korjattu
There was a problem with sending emails for notifications and registration verification, it didn't work at all. This required a little bit tinkering with the instance's config files, but now it should work all fine. ----------------------------------------------- Sähköpostien lähettämisessä ilmoituksia ja rekisteröitymisen vahvistusta varten oli ongelmaa, se ei toiminut ollenkaan. Piti hieman säätää instanssin asetustiedostoja, mutta nyt sen pitäisi toimia kuten pitääkin.
fedilink

Updated to version 0.15.2 / Päivitetty versioon 0.15.2
Sopuli was updated to [Lemmy's version 0.15.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.15.2). ---------------------------------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.15.2](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.15.2).
fedilink

Updated to the version 0.15.1 / Päivitetty versioon 0.15.1
Sopuli was updated to the [Lemmy version 0.15.1](https://sopuli.xyz/post/54295). ------------ Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.15.1](https://sopuli.xyz/post/54295).
fedilink


Sopuli is back!
In October I acted carelessly and accidentally deleted Sopuli from my server when trying to update to a newer Lemmy version. Luckily I had backed up the database. However, as [this GitHub issue](https://github.com/LemmyNet/lemmy/issues/1847) shows, reinstalling Lemmy and restoring the backups wasn't the easiest thing to do. I got really frustrated and let the thing go for a while, partially because I was busy with other things. I didn't check Lemmy for a while. Of course, things could have been worse in case of a centralized platform. Restoring from backups and getting Sopuli running was however on my mind nearly every week. I paid Hetzner's cloud server bills and thought "I'm not paying this for nothing." Few days back I saw that the GitHub issue had been resolved and it gave me new motivation to get Sopuli back up again. Yes, this took nearly two months and I could have been quicker but here we are now! Sopuli.xyz is back in business and I promise anything like this to happen never again! As you can see, Sopuli is now running Lemmy's latest version [0.14.3](https://github.com/LemmyNet/lemmy/releases/tag/0.14.3). The only downside is that the backup made didn't include *pict-rs* which means that all the old pictures are gone. I want to thank all the users of this instance who were patient while waiting for this to come back online. I also want to thank [@dessalines@lemmy.ml](https://lemmy.ml/u/dessalines), [@wintermute@feddit.de](https://feddit.de/u/wintermute) and [@nutomic@lemmy.ml](https://lemmy.ml/u/nutomic) for giving me advice regarding restoring this instance. Here's to you! PS. Happy Finland's independence day!
fedilink
1

Updated to the version 0.13.0 / Päivitetty versioon 0.13.0
I just randomly looked at Lemmy's GitHub page and saw that a new version just came out. Therefore I decided to update Sopuli to the [Lemmy version 0.13.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md). -------- Katsoin sattumalta Lemmyn GitHub-sivua ja huomasin, että uusi versio oli juuri julkaistu. Päätin siis päivittää Sopulin [Lemmyn versioon 0.13.0](https://github.com/LemmyNet/lemmy/blob/main/RELEASES.md).
fedilink

Updated to the version 0.12.0 / Päivitetty versioon 0.12.0
Sopuli was updated to the [Lemmy version 0.12.0](https://sopuli.xyz/post/16436). ---------------- Sopuli päivitettiin [Lemmyn versioon 0.12.0](https://sopuli.xyz/post/16436).
fedilink

Nice
fedilink
0

Is anyone else getting "Websocket disconnected" errors?
I keep getting notifications saying "Websocket disconnected" "Websocket reconnected" every few seconds, and everything will refuse to load as well. It's making Lemmy near-unusable for me (it's a miracle I was able to post this). This didn't happen before the update to 0.11.3 as far as I know. Does anyone else have this problem?
fedilink

Updated to the version 0.11.3 / Päivitetty versioon 0.11.3
Sopuli was updated to the version 0.11.3. It seems that no problems popped up with this update? ------------------------ Sopuli päivitettiin versioon 0.11.3. Tämän päivityksen mukana ei tainnut tulla mitään ongelmia?
fedilink

Yhteisö instanssia koskeville tiedotuksille, palautteelle, metakeskustelulle ja avulle.

Community for announcements regarding the instance, feedback, meta discussion and help.

Users needing support can also come to our Matrix Space.

Tukea tarvitsevat käyttäjät voivat myös tulla Matrix-tilaamme.

 • 0 users online
 • 2 users / day
 • 3 users / week
 • 3 users / month
 • 9 users / 6 months
 • 1 subscriber
 • 31 Posts
 • 24 Comments
 • Modlog
Sopuli
A general-purpose instance run by a Finn - everyone is welcome here!

Suomalaisen pyörittämä yleinen instanssi - kaikki ovat tänne tervetulleita!

Rules

 1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
 2. No racism or other discrimination
 3. No Nazis, QAnon or conspiracy whackos (extremists in general) and no endorsement of them
 4. No porn
 5. No ads
 6. No spam

Säännöt

 1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
 2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
 3. Ei natseja, QAnonia tai salaliittohörhöjä (ääriliikkeitä ylipäänsä) eikä heidän tukemistaan
 4. Ei pornoa
 5. Ei mainoksia
 6. Ei roskapostia

Matrix Space

FAQ / UKK

Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz


‚ÄúLiberal troll instance‚ÄĚ (Lemmygrad)